Trước 1975, có 11 dàn máy tính IBM 360 hiện đại đã được trang bị cho Bộ Tổng Tham Mưu và Bộ Giáo Dục. Lúc đó, toàn vùng Đông Nam Á chỉ có Singapore sắm được vỏn vẹn… một chiếc máy tương tự. Những Kỹ sư máy điện toán Việt nam lần đầu được tiếp cận IBM từ năm 1970 do các Chuyên viên Hoa Kỳ huấn luyện. Phụ nữ Saigon làm cho IBM khá nhiều phần lớn tốt nghiệp Đại học khoa học họ cũng bị gọi là dân “Làm Sở Mỹ”.

Chuyên viên Saigon trên máy đánh và đọc thẻ (card puncher và card reader). Thẻ đánh xong, bỏ vô máy đọc và chạy các thảo trình (programs). Cuối thập niên 1970, các trung tâm dạy về điện toán (computer training centers/schools) còn sử dụng IBM 360 hay 370.

Thật là hiện đại…

Thi tú tài chấm điểm bằng máy tính IBM, nên ngày xưa có một dạo Sài Gòn rộ lên là… thi đậu tu tài… IBM

Theo DanSaiGonxua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here