Home Quân Sử Miền Nam

Quân Sử Miền Nam

Chuyện ít biết về các tượng đài trước năm 1975 ở Sài Gòn

Nơi đặt tượng Trần Hưng Đạo, Phù Đổng Thiên Vương, An Dương Vương hay Trần Nguyên Hãn là những địa điểm quen thuộc với người dân Sài Gòn. Mỗi tượng đài xưa cũ này...

Bài hay